Strona Główna | Stowarzyszenie Paper by Nature
Stowarzyszenie Paper by Nature
 
 


Nie ulega wątpliwości, iż od kilku lat jesteśmy świadkami wzrostu zainteresowania ekologią oraz zrównoważonym rozwojem, co z kolei prowadzi do głęboko rozumianych zmian naszych postaw i zachowań.
W tym kontekście należało szybko zająć się problemami produktów z papieru przetworzonego. Podjęto wiele inicjatyw w celu ustalenia norm ekologicznych, co doprowadziło do powstania rozmaitych systemów certyfikacji i oznaczeń. Żaden z tych standardów nie jest ogólnoeuropejski, ani też żaden z nich nie dotyczy produktów z papieru przetworzonego począwszy od surowca aż do wyrobu końcowego. To powoduje, że konsumenci nie mogą być tak naprawdę pewni, czy produkty są w rzeczywistości przyjazne środowisku, czy też nie.
Dlatego wierzymy, iż konieczne stało się powołanie nowej inicjatywy odnoszącej się do powyższych problemów: owa inicjatywa jest w rzeczy samej celem przyjętym przez Stowarzyszenie Paper by Nature, a znak ‘Eco-label’ bezpośrednim jej efektem.

Kontekst i Zagadnienia
Dowiedz się więcej o kulisach powstania Stowarzyszenia Paper by Nature.

Nasz znak ‘Eco-label’
Dowiedz się więcej o znaku ‘Eco-label’ Paper by Nature: co dokładnie oznacza? W jaki sposób jest przyznawany?