Strona Główna | O Nas | Przyłącz się do nas

Przyłącz się do nas

 
 


Jeżeli chciałbyś zostać członkiem lub członkiem w statusie obserwatora stowarzyszenia Paper by Nature, prosimy o kontakt z sekretariatem: .

Stowarzyszenie przyjmuje trzy kategorie członków:

  • spółki
  • stowarzyszenia zawodowe
  • organizacje pozarządowe

Wyróżniamy trzy kategorie członkostwa:

  • członek rzeczywisty, mający prawo głosu w Zgromadzeniu Ogólnym oraz prawo piastowania stanowiska w Zarządzie.
  • członek stowarzyszony: członkostwo stowarzyszone jest zastrzeżone dla spółek chcących ubiegać się o certyfikat ‘Eco-label’. Po przyznaniu certyfikatu ‘Eco-label’, spółki mają wybór pozostać w statucie członka stowarzyszonego lub stać się członkiem rzeczywistym. Członkowie stowarzyszeni nie mają prawa głosu w Zgromadzeniu Ogólnym ani prawa piastowania stanowiska w Zarządzie.
  • członek w statusie obserwatora: ten status jest zastrzeżony dla organizacji pozarządowych i nie podlega opłatom członkowskim.