Paper By Nature

Paper By Nature

Stowarzyszenie Paper by Nature promuje przyjazną środowisku praktykę w przemyśle przetwórstwa papieru, jak również zachęca konsumentów do odpowiedzialnego użytkowania papieru.
Paper by Nature powstało z inicjatywy głównych europejskich graczy przemysłu papierniczego i służy utworzeniu punktu odniesienia dla produktów tegoż przemysłu – punktu odniesienia, którego coraz głośniej domagali się konsumenci. Paper by Nature ma na celu udostępnienie struktury dla zapoczątkowania oraz kontynuacji dialogu pomiędzy różnymi podmiotami: zarówno przemysłowymi, jak również tymi o działalności non-profit.

Nasze stowarzyszenie powołało do życia znak ‘Eco-label’ Paper by Nature, który ma stanowić ofertę uniwersalnego punktu odniesienia dla europejskich konsumentów produktów z papieru przetworzonego.

September 2012 Release of the auditing rules V2
Read more...

January 2012 New version of criteria released
Read more...

Mai 2012 Development of an official European Ecolabel
Read more...

June 2011 : Papier Vert joins Paper by Nature
Read more...

Paper by Nature joins Two Sides (UK)
Read more...