Strona Główna | O Nas
O Nas
 
 


Paper by Nature powstało w maju 2008 roku i jest stowarzyszeniem non-profit zaangażowanym w promocję przyjaznych środowisku praktyk w przemyśle przetwórstwa papieru, jak również w promocję odpowiedzialnego użytkowania papieru przez konsumentów. Stowarzyszenie Paper by Nature zostało zatem pomyślane jako forum, na którym zainteresowane strony mogą przedstawiać i omawiać swoje oczekiwania i wymagania, przy zachowaniu jasno określonego celu utworzenia platformy wymagań środowiskowych, która doprowadziłaby do zdefiniowania ogólnoeuropejskiego standardu środowiskowego dla produktów z papieru przetworzonego. Tak właśnie narodził się znak ‘Eco-label’ Paper by Nature.

Członkowie
Stowarzyszenie Paper by Nature powołali do życia główni europejscy gracze przemysłu papierniczego, w tym wytwórcy artykułów piśmiennych takich jak bloki, koperty, zeszyty i notatniki. Ma ono na celu udostępnienie struktury dla zapoczątkowania oraz kontynuacji dialogu pomiędzy różnymi udziałowcami sektora: zarówno tymi, którzy pracują w przemyśle, jak również tymi o działalności non-profit.

Organizacja
Paper by Nature to stowarzyszenie non-profit ustanowione w zgodzie z prawem belgijskim (ASBL: Association sans But Lucratif).

Przyłącz się do nas
Dowiedz się jak do nas dołączyć.