Strona Główna | O Nas | Organizacja

Organizacja

 
 


Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne tworzą wszyscy członkowie oraz obserwatorzy. Jest to suwerenne ciało stowarzyszenia. Dlatego właśnie Zgromadzenie Ogólne jest w znacznej mierze odpowiedzialne za określenie kryteriów liczbowych przyjmowanych przy audycie przyznającym certyfikat ‘Eco-label’.

Zarząd
Stowarzyszeniem kieruje Zarząd wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwóch lat.
Obecni dyrektorzy to:

- Katariina Tanner (Stora Enso)
- Lisa Kretschmann (FEPE)
- Sami Lundgren (UPM)
- Eric Joan (MECSEA)

Komisja Etyki 
Stowarzyszenie Paper by Nature posiada Komisję Etyki, której zadaniem jest zapewnienie, by członkowie  stowarzyszenia działali zgodnie z normami i kryteriami przyjętymi w statucie organizacji. Komisja Etyki podlega Zarządowi. Decyduje ona o przyjęciu nowych członków do stowarzyszenia oraz przedkłada postanowienia o wykluczeniu członków, którzy naruszają kryteria przyjęte przez stowarzyszenie.
Pobierz statut stowarzyszenia Paper by Nature