Strona Główna | Stowarzyszenie Paper by Nature | Nasz znak ‘Eco-label’

Nasz znak ‘Eco-label’

 
 


Czym jest znak ‘Eco-label’ Paper by Nature?

Znak ‘Eco-label’ Paper by Nature dotyczy produktów z przetworzonego papieru, takich jak koperty, książki i bloki, produkty archiwizacji dokumentów... Uwzględnia on potencjalny wpływ produktu na środowisko:

  • surowce: znak ‘Eco-label’ zawiera kryteria dotyczące odpowiedzialnego zarządzania lasem i produkcji papieru.
  • proces przetwarzania: znak ‘Eco-label’ zawiera kryteria dotyczące wszystkich oddziaływań na środowisko mogących pochodzić od procesu przetwarzania papieru: oszczędność energii, redukcja emisji do wody i do powietrza oraz ograniczenie substancji szkodliwych dla środowiska używanych w procesie przetwarzania papieru.

Nasz sposób: ciągłe dążenie do poprawy
Chcemy, żeby znak ‘Eco-label’ był wiarygodny i produktywny: aby takim był, konieczna jest dyskusja oraz poddawanie go w wątpliwość przez zainteresowane strony o działalności non-profit. Takie nastawianie jest kluczowe dla przyjętej metody, według której znak ‘Eco-label’ będzie w sposób ciągły ulepszany.
Kryteria dla znaku ‘Eco-label’ Paper by Nature będą regularnie przeglądane i uaktualniane. Dlatego właśnie w statucie stowarzyszenia Paper by Nature przewidziane jest członkostwo w statusie obserwatora, które pozwala zainteresowanym stronom działającym non-profit (ekologiczne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia konsumentów) na obserwację oraz bezpośredni udział w tym procesie. Ponadto, będziemy regularnie zasięgać opinii podmiotów zewnętrznych, a Zgromadznie Ogólne będzie systematycznie uaktualniać wspomniane wyżej kryteria.

Pobierz kryteria dla znaku ‘Eco-label’ Paper by Nature

W jaki sposób przyznajemy znak ‘Eco-label’ Paper by Nature?
Wniosek o certyfikat ‘Eco-label’ może złożyć jedynie spółka w statucie członka rzeczywistego lub stowarzyszonego. Znak ‘Eco-label’ Paper by Nature przyznawany jest przez akredytowane zespoły, które przeprowadzają audyt wnioskującej spółki według kryteriów znaku ‘Eco-label’. Od momentu przyznania znaku, certyfikat ‘Eco-label’ jest systematycznie sprawdzany i monitorowany według ściśle określonego procesu.

  • Co trzy lata przeprowadzamy globalny przegląd, który obejmuje wszystkie kryteria
  • Poza owym globalnym przeglądem, sporządzamy również dokumentację przestrzegania niektórych kryteriów (zwłaszcza tych dotyczących zawartości włókna). Dokumentacja ta jest co roku wysyłana do zespołu prowadzącego audyt

Pobierz przepisy kontroli Paper by Nature