Αρχική | Σύλλογος Paper by Nature | Το Οικολογικό μας σήμα

Το Οικολογικό μας σήμα

 
 


Τι είναι το Οικολογικό σήμα
Paper by Nature;
Το Οικολογικό σήμα Paper by Nature χρησιμοποιείται σε μεταποιημένα προϊόντα χαρτιού όπως φακέλους, βιβλία, μπλοκ σημειώσεων, προϊόντα αρχειοθέτησης... Λαμβάνει υπόψη τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος:

  • πρώτες ύλες: το Οικολογικό σήμα περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν την υπεύθυνη διαχείριση των δασών και παρασκευή χαρτιού.
  • διαδικασία μεταποίησης: το Οικολογικό σήμα περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαδικασία μεταποίησης χαρτιού: εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των εκπομπών στα ύδατα και στην ατμόσφαιρα, και τον περιορισμό της χρήσης ουσιών κατά την επεξεργασία που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.

Η μέθοδός μας: μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης
Θέλουμε το Οικολογικό σήμα Paper by Nature να είναι αξιόπιστο και αποδοτικό: για να γίνει κάτι τέτοιο πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να σχολιαστεί και να αμφισβητηθεί από μη-κερδοσκοπικούς φορείς. Αυτή η νοοτροπία είναι στην καρδιά της μεθόδου εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί για να αναθεωρηθεί αυτό το Οικολογικό σήμα.

Τα κριτήρια για το Οικολογικό σήμα Paper by Nature θα αναθεωρούνται τακτικά. Για αυτό το λόγο ο Σύλλογος Paper by Nature έχει καθιερώσει ένα καθεστώς παρατηρητή  στους κανονισμούς του το οποίο επιτρέπει σε μη-κερδοσκοπικούς φορείς (περιβαλλοντικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών) να παρίστανται και να συμμετέχουν στη διαδικασία. Επιπλέον, θα ζητείται σε τακτική βάση η άποψη εξωτερικών εταίρων και τα κριτήρια θα αναθεωρούνται συστηματικά από τη Γενική Συνέλευση.

Κατεβάστε τα κριτήρια του Οικολογικού σήματος Paper by Nature

Πως απονέμεται το Οικολογικό σήμα Paper by Nature;
Η αίτηση για την πιστοποίηση του Οικολογικού σήματος μπορεί να γίνει μόνο από εταιρεία που είναι είτε ενεργό μέλος ή μέλος-φίλος του Συλλόγου. Το Οικολογικό σήμα Paper by Nature απονέμεται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης που διενεργούν τον έλεγχο της υποψήφιας εταιρείας σύμφωνα με τα κριτήρια του Οικολογικού σήματος. Από εκεί και πέρα, η πιστοποίηση του Οικολογικού σήματος επανεξετάζεται τακτικά και ελέγχεται σύμφωνα με μια αυστηρή διαδικασία.

  • Κάθε τρία χρόνια, μια συνολική επανεξέταση που καλύπτει όλα τα κριτήρια
  • Εκτός από αυτή τη συνολική επανεξέταση, η εκπλήρωση ορισμένων κριτηρίων (ειδικά όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ίνες) τεκμηριώνεται εγγράφως και αποστέλλεται στο ελεγκτικό σώμα κάθε χρόνο

Download the Paper by Nature Auditing Rules